Cursus kunstgeschiedenis

Opgelet, onderstaand aanbod is inmiddels verlopen

Kijk in het menu of het nieuwe seizoen al beschikbaar is als u de actuele cursussen wilt zien

Onze basiscursus loopt van september 2018 tot maart 2019 en omvat 20 lessen, telkens op maandag (voor- of namiddag, naargelang uw voorkeur). Hieronder de onderwerpen die we in het nieuwe seizoen behandelen.

De Gotiek: geschiedenis en kunst

Net zoals de cursus Romaanse kunst is ook deze cursus opgevat als een reis doorheen Europa. Hoogtepunten worden grondig belicht van Chartres tot Bamberg, van Siena tot York. De docent geeft een diepere inkijk in een deelaspect of een subperiode van de gotiek om tenslotte tot een totaalbeeld te komen.

De Renaissance

Deze kunst uit Italië van de 15 en 16e eeuw boezemt diep ontzag in. Met namen als Rafaël, Da Vinci, Bramante , Titiaan, Tintoretto, Veronese, Michelangelo en vele anderen! “Hallucinant” dat is misschien het juiste Nederlandse woord dat het mirakel van de Renaissance benadert. Ook de Nederlanden komen aan bod, met name de periode tussen de Vlaamse Primitieven en de vroege Barok.

De Ming-periode

De geschiedenis en kunstgeschiedenis van China wordt ook dit jaar weer uitgebreid bestudeerd. Na de boeiende, interessante Song-periode hebben we al heel wat kennis opgebouwd over het verre China, aansluitend behandelen we in 2019 de Ming-periode.


Naast deze langlopende basiscursus kunstgeschiedenis, hebben we ook 5 korte themacursussen, waar we gedurende enkele weken (meestal 4) dieper ingaan op een bepaalde periode.

Kunst & Musea Overpelt © 2017 - 2024